logo

Ook wij houden niet van spam!

Tinktura zet zich in om de privacy van al onze klanten te beschermen. We verbinden ons er hierbij toe om de privacy van de gebruikers, klanten en bezoekers van onze site en de veiligheid van de persoonlijke informatie die zij ons via de website verstrekken, te beschermen.

Deze kennisgeving beschrijft het type informatie dat we van u kunnen verzamelen wanneer u onze website bezoekt en legt uit hoe we die informatie gebruiken en de stappen die we nemen om deze te beschermen. De kennisgeving beschrijft ook de keuzes die u heeft over het verzamelen en gebruiken van uw informatie wanneer u onze website bezoekt.

Welke informatie verzamelen we over u en hoe gebruiken we deze?

Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie over uzelf te onthullen. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie over u (zoals uw naam en contactgegevens) wanneer u deze site bezoekt, tenzij u vrijwillig informatie verstrekt via een van de beschikbare formulieren voor een specifiek doel (contactformulier, registratieformulier, winkelformulier, abonnement op de nieuwsbrief) en u stemt hierbij in met het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie voor de vermelde doeleinden. Alle persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor toestemming is gegeven. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan worden gegeven door personen van 16 jaar of ouder, terwijl voor personen onder de 16 de toestemming kan worden gegeven door een ouder of voogd. We zullen de verzamelde informatie op geen enkele manier beschikbaar stellen aan onbevoegde derden, behalve voor het wettelijk voorgeschreven doel. Alle informatie wordt verwijderd na beëindiging van het doel waarvoor ze zijn verzameld, of beëindiging van de contractuele relatie, en uiterlijk na het verstrijken van alle wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren van persoonsgegevens.

Hier zijn enkele aanvullende omstandigheden waarin we uw informatie kunnen delen met geautoriseerde derden en de aanvullende doeleinden waarvoor we uw informatie gebruiken: Geef informatie aan Google Inc. Google verzamelt informatie door ons gebruik van Google Analytics op onze website. Google gebruikt deze informatie, inclusief IP’s en cookies, voor een aantal doeleinden, zoals onder andere, het promoten van ons bedrijf door middel van feedback. De informatie wordt anoniem gedeeld met Google.

Voor meer informatie over welke informatie Google verzamelt, hoe het die informatie gebruikt en hoe u de naar Google verzonden informatie kunt beheren, gaat u naar de Google Privacybeleid Partnerpagina. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door de volgende browser-add-on te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutFacebook pixel / conversietracking

Met uw toestemming gebruikt onze website Facebook’s Pixel Conversion Tracking. Op deze manier kunnen we uw bewegingen volgen wanneer u op een Facebook-advertentie klikt en de prestaties van Facebook-advertenties volgen voor statistieken en marktonderzoeksdoeleinden. De informatie die we verzamelen is volledig anoniem. Facebook verzamelt en verwerkt de verzamelde gegevens echter (in overeenstemming met hun beleid voor gegevensgebruik, dat u kunt vinden op de volgende link: https://www.facebook.com/about/privacy/). Met het bijhouden van conversies via Facebook kunnen Facebook en zijn partners advertenties op en buiten Facebook tonen. Hiervoor wordt een cookie op uw computer opgeslagen. Als u uw toestemming wilt intrekken, gaat u naar de link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

Persoonlijke gegevens die worden verzameld op basis van het contactformulier zijn: voor- en achternaam en e-mail, en daarnaast indien vermeld: adres, plaats en postcode, telefoonnummer, bedrijf. De persoonlijke informatie die wordt verzameld op basis van uw abonnement op de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Persoonlijke informatie die wordt verzameld op basis van het registratieformulier en het aankoopformulier: land, voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mail, adres, appartement, etc., stad en postcode en telefoonnummer.

Informatie die automatisch wordt verzameld op onze website

We verzamelen automatisch informatie in serverlogbestanden, zoals uw IP-adres, browsertype, omleidings- / exitpagina’s en besturingssysteem. We gebruiken deze informatie om onze websites en onze technische oplossingen te beheren, te begrijpen hoe bezoekers door onze site en services navigeren en om uw ervaring tijdens het gebruik van onze websites en services te verbeteren.

Rechten van verweerder

Wij bieden u de voorwaarden om te beslissen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Allereerst geven wij u de volgende rechten: Recht op toegang tot gegevens

U heeft het recht om bevestiging te vragen dat we uw informatie verwerken en, zo ja, om toegang te hebben tot die informatie. In het geval dat we een grote hoeveelheid gegevens met betrekking tot u verwerken, kunnen we u om een ​​specificatie van uw verzoek vragen.

Recht op het verwijderen van uw persoonlijke gegevens

Het verwijderen van persoonlijke informatie kan bijvoorbeeld vereist zijn als u uw toestemming voor de verwerking van uw specifieke gegevens heeft ingetrokken, wanneer uw persoonlijke gegevens onrechtmatig worden verwerkt of wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of op enige andere manier zijn verwerkt. Houd er echter rekening mee dat we uw informatie niet kunnen verwijderen als dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, contractuele verplichtingen en andere rechtsgrondslagen van de algemene verordening gegevensbescherming.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om een ​​beperking op de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, die bijvoorbeeld nodig kan zijn als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens, twijfelt aan de juistheid van de persoonsgegevens die worden verwerkt of de rechtmatigheid van de verwerking ervan, maar u wilt niet dat de gegevens worden verwijderd of dat u deze toch nodig heeft om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of wordt uitgevoerd met het doel een met u gesloten contract uit te voeren en tegelijkertijd met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, heeft u het recht om uw persoonlijke informatie te ontvangen die we van u hebben ontvangen. Als u daarom vraagt, zullen we uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsmanager overdragen, indien technisch haalbaar.

Recht op bezwaar

Afhankelijk van uw specifieke situatie bent u te allen tijde bevoegd om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Daarom zullen we de verwerking van dergelijke persoonsgegevens beperken. We zullen de informatie ook verwijderen en stopzetten, tenzij we bewijzen dat er gemotiveerde en gerechtvaardigde rechtsgronden zijn om de informatie voor verwerking te bewaren. Bovendien heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden. Zodra uw klacht is ingediend, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor dit doel verwerkt.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de Algemene verordening gegevensbescherming, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op herroeping

Als de verwerking van uw persoonlijke informatie is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om deze op elk moment in te trekken, zonder enige gevolgen. per e-mail naar info@tinktura.nl

Opmerking: identificatie van de aanvrager is vereist bij het indienen van een aanvraag. De reden is om u als eigenaar van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

Beveiliging van uw persoonlijke informatie

We zijn toegewijd aan het nemen van de juiste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige behandeling en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of schade. Wanneer u uw persoonlijke informatie via onze website indient, wordt deze informatie veilig online verzonden met behulp van hoogwaardige codering en opgeslagen op onze beveiligde servers in de EU. We geven om de veiligheid van kinderen en zijn van mening dat minderjarigen geen eigen beslissingen kunnen nemen over het gebruik van onze producten. We moedigen ouders aan om voor hen beslissingen te nemen.

Misverstand of aanvullende vragen:

Voor het oplossen van misverstanden of het stellen van aanvullende vragen kunt u e-mailen naar info@tinktura.nl